Медия Акредитации
15-17 Октомври 2023
София, България

IPNFA (International PNF Association)
37-ма Редовна Годишна Среща
Годишната среща на IPNFA за 2023 г. ще се проведе на 12-14 октомври в София и ще събере стотици опитни IPNFA инструктори, практици, академици, изследователи и индустриални партньори от различни континенти.

Медийно отразяване
Медийното присъствие ще бъде възможно в Отворения Научен Ден, който ще се проведе на 14 Октомври в Интер Експо Център, Зала Витоша. Той включва богата програма от научни експозета на водещи специалисти, презентации на нови открития и техноголии в областта, както и изложение на различни фирми и продукти в сферата на кинезитерапията.
За да научите повече натиснете тук:
Акредитации
За да ви бъде издадена акредитация за събитието, моля попълнете формата по-долу.
Важно:
  • Медийната акредитация е строго запазена за членове на пресата (печат, фото, радио, телевизия, кино, новинарски агенции и онлайн медии), които представляват добросъвестна медийна организация
  • Медийна акредитация не се предоставя на нередакторски персонал, работещ за издателство (т.е. мениджъри, маркетинг, рекламни ръководители и т.н.); на изследователи, автори и редактори на справочници; до информационните издания на правителства, неправителствени организации и частни компании, които не са преди всичко медийни организации.
  • За да вземете своята акредитация, трябва да представите документ за самоличност или прес-карта на място на събитието.
IPNFA (Международна ПНМУ асоциация)
За методиката:
Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF) или
Проприоцептивно Невромускулно Улеснение (ПНМУ)
е основна методика за работа с неврологични и ортопедични пациенти, както и с деца, залеганала в основното обучение на специалистите по Кинезитерапия и Рехабилитация в Университетите и колежите.
Подробности можете да намерите тук:

За организатора:
Физиогнозис е първата и все още единствена семинарна компания за Физиотерапвети в България, основана в началото на 2015г. Първите обучения с които стартира са именно в сферата на PNF.
Влезте в света на Physio-Gnosis:
Made on
Tilda